Pakendijäätmed Ragn-Sells

Mis saab pakenditest?

Esiteks tahame rõhutada, et Ragn-Sells suunab enda poolt kokku kogutud pakendijäätmed järelsorteerimisele ja ainuüksi täna kogutavast segapakendimassist suudame ligi 50% ringlusse suunata. Kui me kõik sorteeriks siis juba paari aasta pärast oleks võimalik isegi 60-70% Eestis tekkivatest olmejäätmetest suunata ringlusse. SEI poolt läbiviidud uuring näitab hästi, et suurema osa olmejäätmetest moodustavad jäätmeliigid mida on lihtne võimalik ringlusse.