Viimased postitused

STEP-programm Ragn-Sells

Ragn-Sells liitus sotsiaalset vastutustundlikkust edendava STEP-programmiga

STEP-programm toob kokku õigusrikkumise taustaga 15-26-aastased noored ning vastutustundlikud tööandjad ja õppeasutused. Programmiga soovitakse juhtida tähelepanu, et vaatamata minevikule võib õigusrikkumise taustaga noor soovida oma elustiili muuta ning jätkata haridusteed, leida töökoht või panustada mõnel muul moel ühiskondlikult kasulikesse tegevustesse.

Kodumaine ehtebränd, kelle südameasjaks on keskkond ja jätkusuutlikkus

JNGLSNTMSSV ehk JUNGLE IS NOT MASSIVE, on ehtedisaineri Iris Vilu bränd, mis sündis tema samanimelisest lõpukollektsioonist Londoni Moekolledžis. Brändi eesmärk on hoida kogu tootmisahel võimalikult ringne ning juhtida tähelepanu Amazonase vihmametsades toimuvale vägivaldsele naftakaevandamisele, millega kaasneb reostus, metsade ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ning põlisrahvaste ekspluateerimine.

Ragn-Sells OSA Service Põlevkivituhad

Ragn-Sells alustas põlevkivituha väärindamise tehnoloogia tööstuslike katsetega

Aprillis saadeti Ragn Sells Eesti AS-i poolt 4 tonni põlevkivituhka Soome laborisse, kus alustatakse sellest kaltsiumkarbonaadi tootmise tehnoloogia tööstuslike katsetega. Tegemist on viimase teaduslike katsete eeletapiga enne tootmise alustamist, mis on praeguse ajakava alusel planeeritud 2025. aastasse.

Pakendijäätmed Ragn-Sells

Mis saab pakenditest?

Esiteks tahame rõhutada, et Ragn-Sells suunab enda poolt kokku kogutud pakendijäätmed järelsorteerimisele ja ainuüksi täna kogutavast segapakendimassist suudame ligi 50% ringlusse suunata. Kui me kõik sorteeriks siis juba paari aasta pärast oleks võimalik isegi 60-70% Eestis tekkivatest olmejäätmetest suunata ringlusse. SEI poolt läbiviidud uuring näitab hästi, et suurema osa olmejäätmetest moodustavad jäätmeliigid mida on lihtne võimalik ringlusse.

Woola kaotab mullikile - Ragn-Sells

Woola pürgib lambavillaga Euroopa juhtivaks pakkematerjali tootjaks

Mullikile on minevik, mullivill aga tulevik! Kaheksaliikmeline Eesti idufirma Woola on lambavilla näol leidnud lahenduse keskkonda reostavale mullikilele ning toodab lambavilla jääkidest valmistatud villaümbrikut õrnade esemete pakkimiseks. Miks just vill ning millised on ettevõtte ambitsioonid, sellest vestlesime ettevõtte ühe asutaja Anna-Liisa Palatu ja brändijuhi Paula Pärnastega.

Süvamahuti Molok Ragn-Sells

Üks asi, mis hoone projekteerimisel enamasti unarusse jääb

Projekteerides uut korterelamut või büroohoonet, on iseenesestmõistetav, et projekti kaasatakse nii kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsiooni- kui ka elektrisüsteemid. Igapäevaeluks vajaminev peidetakse ümbruskonnaga sobivasse esteetilisse tervikusse, ent enamikel juhtudel unustatakse sealjuures veel üks argipäeva kuuluv samavõrd oluline süsteem – jäätmekäitlus.