Ragn-Sells OSA Service Põlevkivituhad

Reaalsus: põlevkivituhad on võimalik muuta ravimiks või veganpiimaks

Aprillis saadeti Ragn Sells Eesti AS-i poolt 4 tonni põlevkivituhka Soome laborisse, kus alustatakse sellest kaltsiumkarbonaadi tootmise tehnoloogia tööstuslike katsetega. Tegemist on viimase teaduslike katsete eeletapiga enne tootmise alustamist, mis on praeguse ajakava alusel planeeritud 2025. aastasse.

Ragn-Sells arendab Eestis Euroopa suurimat ringmajandusprojekti

Eestis on hinnanguliselt 600 miljonit tonni põlevkivituhkasid, mis täna seisavad ladestatult hunnikus, võttes enda alla umbes Maldiivide suuruse pindala. Need Ida-Virumaale omased mäed on tegelikult keskkonnale oma suure aluselisuse tõttu ohtlikud. Otsides probleemile lahendust, alustas Ragn-Sells viis aastat tagasi põlevkivituhkade teadusuuringutega.

Ragn-Sells investeerib põlevkivituhkade ringlussevõtu uurimisse miljon eurot

Kiirelt muutuvast majandusolukorrast hoolimata jätkab Ragn-Sells planeeritud investeeringutega. Järgmise aasta jooksul panustame miljoni euroga põlevkivituhkade käitlemiseks vajaliku tehnoloogiate teadusuuringuid. Oleme asunud uurima põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimalusi. Katsetamisel olev uus tehnoloogia aitab lahendada ühte Eesti põlevkivienergia väljakutsetest – mida teha tootmise kõrvaltoote ehk koldetuhaga? Täna valmib ligi 85% Eestis toodetud energiast põlevkivist. Selle käigus […]

Alar Saluste juhib Eesti üht mastaapseimat projekti

Augusti alguses asus Ragn-Sellsi ridades tööle Alar Saluste, kelle juhtida on Eesti üks mastaapseimaid ettevõtmisi – OSA-projekt, mille raames uurime põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimalusi. „Enne Ragn-Sellsi tulekut tegelesin põhiliselt teemadega, mis olid seotud tööstuste ja keskkonnaga. Eelkõige võlus mind Ragn-Sellsi OSA-projekt oma ideega, mis on ettevõtte üks alustala – võtta jäätmed ja anda […]

Ragn-Sells arendab Stockholmis ja Oslos TULEVIKULINNA

Rootsi on alati silma paistnud heaoluühiskonna püüdluste ja innovaatiliste lahenduste poolest. Tänaseks on Stockholm töötanud aastaid projektide kallal, mis muudaks Rootsi kuningriigi pealinna vastutustundlikumaks ja puhtamaks. Ragn-Sellsil on ühes sellises kandev roll. Suurlinnade üks olulisemaid väljakutseid on transpordist tuleneva müra ja saaste vähendamine. Ilmselgelt on tulevikulinna transport täis erinevaid nutilahendusi ja just Tulevikulinna transporti ongi […]

ALGAS SUURPROJEKT põlevkivituha väärindamise katsetamiseks

Aprilli viimastel nädalatel sai alguse Ragn-Sellsis pea 2 aastat ettevalmistamisel olnud suurprojekt, mille raames hakkame koos Eesti Energiaga uurima põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimalusi. Täna valmib ligi 85% Eestis toodetud energiast põlevkivist. Selle käigus tekib suur hulk kõrvalsaadust, nagu näiteks koldetuhk, mida praegu enamjaolt ladustatakse. Katsetamisel olev uus tehnoloogia aitabki lahendada ühte Eesti põlevkivienergia […]