Ragn-Sells OSA Service Põlevkivituhad

Reaalsus: põlevkivituhad on võimalik muuta ravimiks või veganpiimaks

Aprillis saadeti Ragn Sells Eesti AS-i poolt 4 tonni põlevkivituhka Soome laborisse, kus alustatakse sellest kaltsiumkarbonaadi tootmise tehnoloogia tööstuslike katsetega. Tegemist on viimase teaduslike katsete eeletapiga enne tootmise alustamist, mis on praeguse ajakava alusel planeeritud 2025. aastasse.