Ragn-Sellsi ringmajanduse innovatsioon leevendab Euroopa väetiste kriisi

Maailm on sattunud väetiste kriisi ja sellel on arvestatav mõju nii loomakasvatusele kui ka põllumajandusele, mis võib lõpuks viia globaalse toiduainete puudujäägini. Ragn-Sellsil on selle leevenduseks mitmeid innovaatilisi lahendusi.

Väetiste hinnad on kasvanud aastaga 3 korda. Näiteks, kui 2021. aasta alguses oli fosfori hind 350 USA dollarit tonn, siis täna ulatuvad hinnad ajaloolise rekordtasemini üle 1000 USD tonn.

Fosfor ja lämmastik on taimele sama vajalik kui päike ja vesi

Fosfor ja lämmastik on taimede kasvuks sama vajalikud kui päike ja vesi. Iga kord kui võtame taimed põllult söögiks iseendale või loomadele, siis sellega võetakse välja ka muldades olev fosfor ja lämmastik. Ainuke võimalus need mulda tagasi viia on põllumaad väetada, sest kui viimast mitte teha, langeb saagikus juba mõne aastaga 50%.

Vaid 5% fosfori vajadusest suudab EL ise katta

Väetiste ja loomasöötade tootmiseks vajalik Euroopa Liidu ainuke fosfori kaevandus asub Soomes ja see suudab katta vaid 5% kogu liikmesriikide vajadusest. Ülejäänud osa toodi seni sisse Venemaalt, Valgevenest, Hiinast ja ka Aafrikast. Ka Eestis on arvestatavad varud, kuid suure keskkonnamõju tõttu ei ole meil fosfori kaevandusi seni uuesti avatud.

Lahenduse toovad Ragn-Sells innovatsioonid Ash2Phos ja Projekt N

Muldadest taime suubunud lämmastik ja fosfor jõuavad taime kaudu meie toidulauale ja sealt edasi reovette. Ragn-Sells on kiirendanud uuringuid ja piloottootmist, et teha selgeks, kuidas lämmastik ja fosfor reoveest ja -mudadest välja võtta.

ASH2Phos esimene tehas Saksamaal

Reoveemudasid on ajalooliselt pandud otse põllule, kuid mitmed riigid on hakanud seda keelama, sest reoveesetetes on nii mikroplaste kui hulganisti ravimijääke ja toidukasvatamiseks mõeldud põllud on viimane koht, kuhu tahaks sellist materjali panna. Saksamaal näiteks pressitakse reoveesetetest vesi välja ja mudad tuhastatakse, siit edasi tuleb mängu Ragn-Sells, kes väärindab tuhkades fosfori välja ja väärindab selle kõrgkvaliteediliseks loomasöödaks.

Projekt Nitrogen ehk Projekt lämmastik

Lämmastik jõuab täna veepuhastusjaamast veekogudesse, kus need põhjustavad vetikate vohamist ja veekogude kinnikasvamist. Pikemas perspektiivis – kui jätkata lämmastikurikaste vete suunamist Läänemerre – ähvardab see ka Soome lahe kinnikasvamist. Lämmastik on aga võimalik sealt täna väga edukalt välja võtta. Esimene lämmastiku eraldamise piloottehas on Ragn-Sellsil Rootsis püsti ja tulemused on väga lootustandvad.

Kokkuvõttes on ringmajandus lahenduseks või suureks leevenduseks paljudele EL tooraine puudustele. Ragn-Sellsil on arendamisel mitmeid inspireerivad lahendusi. Kindlasti anname oma edusammudest ja arengutest teada ka edasistes kliendikirjades.

Loe lisaks artiklit Eesti Päevalehes: Rainer Pesti: alternatiiv väetisekriisi leevendamiseks – kaevame Ida-Virumaa üles?

Loe lisaks:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.