6 olulist nopet Ragn-Sellsi jätkusuutlikkuse raportist

Mai alguses valmis Ragn-Sells Grupi iga-aastane jätkusuutlikkuse raport, mis võtab kokku ettevõtte tegevuse 2021. aastal ning toob välja strateegiad ja eesmärgid edaspidiseks. Oluline on siinjuures mõista, et jätkusuutlik tulevik ei tähenda ainuüksi CO2-heitkoguste vähendamist, vaid samavõrd oluline on ka sotsiaalne mõõde ja juhtimiskultuur. Allpool toome välja olulisemad nopped vastvalminud raportist.

„2021 – aasta, mil materjalide ringlust hakati nägema kui lahendust kliimasoojenemise peatamiseks.“

Lars Lindén, Ragn-Sells Grupi CEO

Kliimapositiivne 2030. aastaks

Ragn-Sellsi eesmärk on 2030. aastaks olla kliimapositiivne ettevõtte ja juhtida ühiskonna üleminekut ringmajandusele. Selle saavutamiseks oleme fookuse seadnud seitsmele alamteemale, millest igaüks mängib kliimapositiivsuse saavutamisel võtmerolli.

Saavutame soolise tasakaalu

Usume, et mitmekesine ja kaasav töökeskkond aitab ettevõttel ühiskonnale luua oluliselt suuremat lisaväärtust ja on tänases maailmas hädavajalik. Traditsiooniliselt on meie sektor olnud suuresti meestekeskne, mistõttu on soolise võrdõiguslikkuse saavutamine meie jaoks seda tähtsam. Tasakaalu saavutamiseks on Ragn-Sells seadnud eesmärgiks 2030. aastaks jagada juhtivad rollid võrdselt, st 50% juhtpositsioonidest kuulub naistele ning 50% meestele.

Tööohutus on prioriteet

Vähendamaks tööga seotud riske, jälgime oma töös igapäevaselt ISO 45001 standardit. Lisaks loodi möödunud aastal Ragn-Sellsi Ohutusnõukogu ning kasutusele võeti riskide jälgimiseks mitmeid uusi tööriistu ja mõõdikuid. Nüüd on meie eesmärgiks saada 2030. aastaks sektori parimaks tööohutuse vallas. Eesmärgi saavutamiseks paneme enam rõhku avatud suhtluskultuuri loomisele, et töötajad tunneksid end riskidest või õnnetustest teavitamisel toetatud ning tööalaseid eesmärke saavutatakse läbi hoolivuse ja austuse kolleegide vastu.

Sidusrühmade mõistmine, kaasamine ja arvestamine

Jätkusuutlikkuse printsiibid läbivad kõiki meie strateegiaid, tegevusi ja arendusi, kuid maailma muutmiseks on tarvis koostööd. Oluline on aidata ka ülejäänud ühiskonnal luua uusi äritegemise viise ja toetada üleminekut ringmajandusele. Mõistmaks paremini sidusrühmade vajadusi ja ootusi Ragn-Sellsile, viis Grupp möödunud aastal läbi sadu intervjuusid, et luua pinnast veelgi kaasavamakas ja tulemuslikumaks koostööks. Kogutud info abil joondusid välja kõige olulisemad teemad, mida me edaspidises äritegevuses kahtlemata ka arvestame.

Põlevkivituhast CO2-negatiivse kaltsiumkarbonaadi tootmine

Viimase 50 aasta jooksul on Ida-Virumaale ladestatud üle 600 miljoni tonni põlevkivituha, mis on keskkonnale tohutult koormav. Teisalt on suur nõudlus ülipuhta kaltsiumkarbonaadi järgi, mida kasutatakse laialdaselt toorainena erinevates tööstusharudes, sh ehitusmaterjalide, paberi ja plasti tootmisel. Igal aastal kaevandatakse maailmas umbes 16-22 miljonit tonni kaltsiumkarbonaati, mille koormus keskkonnale on meeletu. Ragn-Sells on aga leidnud võimaluse, kuidas tuhast ülipuhast kaltsiumkarbonaati toota ja veelgi enam – teha seda CO2-negatiivselt. Meie ambitsioon on panna esimene tehas tööle juba 2025. aastaks ning võtmekohaks saab justnimelt koostöö riikide ja tulevaste äripartnerite vahel.

Osalemine maailma tähtsaimal kliimakonverentsil COP26

Ringmajanduse edendamiseks ühiskonnas on meie jaoks ülimalt oluline osaleda poliitilistes aruteludes ja toetavate regulatiivide väljatöötamises. 2021. aasta novembris toimunud ÜRO korraldatav COP26 tippkohtumine oli Ragn-Sellsi jaoks siinjuures oluline samm edasi. Konverentsil osalesid erinevad Ragn-Sellsi esindajad ühtekokku 15. ettekandega. Lisaks rääkisid meiega kaasa Eesti endine president Kersti Kaljulaid, peaminister Kaja Kallas ning Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. Meie eesmärk on inspireerida maailma poliitikakujundajaid liikuma üle ringsetele lahendustele, mis on möödapääsmatud saavutamaks Pariisi kliimakokkuleppes sätestatud ambitsioonid. Taoline teavitustegevus on Ragn-Sellsi igapäevane töö ning seda jätkame seda ka edaspidi.

TUTVU KOGU RAPORTIGA

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.