Ragn-Sellsi jätkusuutlikkuse raport 2022: tänane suhtumine jäätmetesse takistab ringmajandusele üleminekut

Sel kuul avaldasime Ragn-Sellsi 2022. aasta jätkusuutlikkuse raporti, mis võtab kokku ettevõtte strateegilise fookuse, jätkusuutlikkuse eesmärgid ja sammud, mida oleme juba teinud selleks, et saavutada enda eesmärk olla kliimapositiivne ettevõte 2030. aastaks. Lisaks koorub raportist välja mitmeid olulisi mõtteid, kuidas näeme, et üleminekut ringmajandusele kiirendada.

Fookus jäätmetekke vähendamisel ei aita meid üle viia ringmajandusele

Jäätmetest rääkides tuuakse peamise ambitsioonina välja jäätmetekke vähendamine, kuid tegelikkuses ei lahenda see õigeid probleeme ega aita meil liikuda üle ringmajanduse põhimõtetele. Pigem töötab see ringmajandusele ülemineku vastu. Meie peamiseks ambitsiooniks peaks olema hoopis toormaterjalide kaevandamise vähendamine ja jäätmete käitlemine säästva tooraine allikana.

Isegi kui jäätmete ümbertöötlemine on ülemaailmselt suurenenud, on maailm muutunud oluliselt vähem ringsemaks. Seda seetõttu, et paralleelselt on kordades kiiremini kasvanud toormaterjalide kaevandamine. Seevastu ringluslahenduste potentsiaal on jätkusuutliku maailma edendamiseks tohutu. Ringsed lahendused on jätkusuutliku tuleviku nurgakivi.

Ajalooliselt oleme harjunud jäätmekäitlust nägema teekonna lõpuna. Nüüd on meil olemas ringluslahendused, mis muudavad jäätmed jätkusuutlikuks tooraineks. Jäätmed on uue teekonna algus.

Anders Kihl, Ragn-Sells Grupi teadus- ja arendustegevuse juht

Planeedi säästev toitmine on meie aja üks suurimaid väljakutseid

Kasvava rahvaarvuga samas tempos peame suurendama põllumajandust ja väetiste kasutamist, kuid seda ei saa me enam teha senisel kujul. ÜRO hinnangul on maailm just praegu teel ajaloolise ulatusega näljakatastroofi poole, mille põhjuseks on muuhulgas väetisepuudus. Praegune väetistes kasutatavate peamiste põllumajandustoitainete lämmastiku, fosfori ja kaaliumi hankimise ja käitlemise viis on väga problemaatiline, panustades nii kliimamuutustesse, keskkonna saastamisse kui sõltuvusse teistesse riikidesse.

Hea uudis? On see, et kõiki neid kriitilisi toorained on võimalik kätte saada ka läbi säästvate lahenduste – jäätmetest. Näiteks kanalisatsioonist. Me peame neid võimalusi lihtsalt kasutama hakkama.

Kui tahame, et munade ostmine toiduks ei jääks tulevikus vaid rikaste inimeste pärusmaaks, peame muutma toorainete hankimise põhimõtteid.

Pär Larshans, Ragn-Sells Grupi jätkusuutlikkuse ja avalike suhete juht

Kas kujutad ette? Norra kalade väljaheidetega saaks asendada Venemaa gaasi ja fosfori

Ragn-Sellsil on juba täna näidata ette mitmeid teedrajavaid innovatsioone, millega soovime kaasa aidata globaalse toidusüsteemi põhjalikule reformile. Oleme välja töötanud mitmeid tehnoloogiaid, mis võimaldavad läbi ringmajanduse põhimõtete toota kolme peamist põllumajandustoitainet: lämmastikku, fosfort ja kaaliumit. Veelgi enam – me ei piirdu me vaid toiduanetööstusega.

Aqua2N
Lämmastikväetiste tootmise standardmeetod on üle 100 aasta vana ja töötab fossiilgaasil, mis põhjustab üle 2% ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest. Aqua2N tehnoloogia on seevastu keemiline meetod reoveest lämmastiku püüdmiseks kujul, mis on koheselt väetises kasutatav.

Ash2Phos
Tavaliselt saadakse fosfor kaevandustest ning lisaks kaevandamise suurele kliimamõjule on suurem osa maailma teadaolevatest fosfaadivarudest saastatud raskemetallidega. Ash2Phos tehnoloogia pakub meetodit põletatud mudast enam kui 90% fosfori eraldamiseks, puhastades selle samal ajal ka saasteainetest.

Ash2Salt
Üldiselt kaevandatakse kaaliumi peamiselt Kanadas, Venemaal ja Valgevenes. Ash2Salt tehnoloogia võimaldab kaaliumi eraldada aga jäätmete põletamisel tekkivatest lendtuhkadest, mis on siiani lihtsalt prügilatesse ladestatud. Esimene täismahus Ash2Salt tehas alustas tööd aprillis, Stockholmi lähedal.

OSA projekt
Kui täna toodetakse materjalitööstuses vajaminev kaltsiumkarbonaat loodusliku lubjakivi põletamisel, siis Ragn-Sells võtab Eesti elektritootmise käigus tekkinud põlevkivituhkadest välja kaltsiumi ja paneb selle reageerima kinnipüütud C02-ga. Nende kahe jäätmevoo sidumisel tekib ülipuhas kaltsiumkarbonaat. Ainulaadne on, et seome oma tootesse pea poole rohkem CO2-te kui ise emiteerime. Esimene põlevkivituha väärindamise demotehas hakkab plaanide kohaselt Eestis tööle 2024. aasta lõpus.

Kalade väljaheited
Vesiviljelus, nt kalakasvatus, on ülemaailmse toidu kindlustatuse jaoks hädavajalik. Kuid selle kasv paneb veeökosüsteemid suure koorma alla. Kalakasvanduste jäätmed koosnevad peamiselt kalade väljaheidetest ja söödajäätmetest, mida nimetatakse ka kalamudaks. Nüüd katsetabki Ragn-Sells Norras, kuidas saaks kalamudast ammutada energiat ja eraldada toitaineid. Alates eelmisest suvest on uue tehnoloogia testimiseks eemaldatud Sørfjordenist ligi 3200 tonni kalamuda.

Kujuta ette, et kalamuda kasutatakse lõpuks biokütusena lennukis, mis viib sind Maldiividele või New Yorki. Vot seda nimetan ma roheliseks reisimiseks!

Dag Martin Børhaug, Ragn-Sells Havbruki üldjuht

Ragn-Sells töötab aktiivselt ühiskonna jätkusuutlikumaks muutmise nimel

Üleminek lineaarselt majandusmudelilt ringsele loob uusi ärimudeleid, koostöövõimalusi kogu väärtusahela ulatuses ja uusi jätkusuutlikke tehnoloogiaid. Kuid sellele üleminekuk on mitmeid väljakutseid, mida põhjustavad laiema kliimateemalise poliitilise arutelu puudumine ja ka arusaama puudumine jäätmetest kui jätkusuutliku materjaliallika väärtusest.

Alustuseks peame me kõik nõustuma, et jäätmed ei ole prügi – tegemist on lihtsalt kaubaga, mis on millegist alles jäänud ning mida keegi pole veel sorteerinud ega detoksifitseerinud. Järgmine samm on viia arusaamaga vastavusse ka kõik regulatsioonid – nii riiklikud kui rahvusvahelised.

Ragn-Sellsis töötame aktiivselt selle nimel, et luua püsivaid jätkusuutlikke lahendusi ning mõjutada regulatsioone ja määrusi võimaldamaks ühiskonna üleminekut ringmajandusele. Ragn-Sellsis on äritegevuse vastavusse viimine säästva arengu eesmärkidega otseselt kooskõlas meie visiooniga olla elav tõestus, et keskkonna eest hoolitsemine ja äri peavad käima käsikäes.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga