Kuidas ohutus aitab planeeti päästa? Ragn-Sellsi ohutusjuht räägib

Kui räägime jätkusuutlikkusest, mõtleme esmajoones keskkonnasõbralikest alternatiividest, taaskasutusest ja ressursside efektiivsest haldamisest. Kuid jätkusuutlikkuse tähtsaks osaks on ka tööohutus. Ragn-Sells Eesti ohutus-, keskkonna- ja kvaliteediüksuse juht Vaike Adamson räägib allolevas intervjuus tööohutuse põhimõtetest ja selgitab, kuidas need on seotud ettevõtte püüdlustega saavutada kliimapositiivsus ning olla eeskujuks nii enda töötajatele kui ühiskonnale laiemalt.

Ragn-Sells on oma jätkusuutlikkuse raportis toonud välja seitse eesmärki, millega soovitakse saavutada kliimapositiivsus 2030. aastaks. Teine eesmärk nendest on tööohutus – miks?

Iga meie töötaja on kliimapositiivsuse eesmärgi saavutamiseks hindamatu väärtusega – nende tervis, motivatsioon ja töörõõm on meie ühise eduloo alus. Tööõnnetused mõjutavad mitte ainult kannatanut, vaid ka tema kolleege ja peret ning meie ettevõtte puhul avaldab see laiemat mõju ka ühiskonnale. Seepärast on meie jaoks ülioluline tagada, et kõik meie töötajad jõuaksid päeva lõpus koju õnnelikult, tervelt ja rahulolevana tehtud tööst.

Oluline on mõista, et tööohutuskultuuri loomine on tiimitöö, kus igaüks – alates autojuhtidest ja käitlejatest kuni juhatuse esimeheni – mängib olulist rolli. Meie eesmärk on luua keskkond, kus ohutust peetakse tähtsaks ja sellest rääkimine on igapäevane. Tööohutus pole meie jaoks lihtsalt kohustus, vaid investeering, mis tagab rõõmsa, motiveeritud töötaja ning seeläbi aitab kaasa nii ettevõtte kui ühiskonna üldisele edule ja jätkusuutlikkusele.

Tööohutus pole meie jaoks lihtsalt kohustus, vaid investeering, mis tagab rõõmsa, motiveeritud töötaja ning seeläbi aitab kaasa nii ettevõtte kui ühiskonna üldisele edule ja jätkusuutlikkusele.

Vaike Adamson, Ragn-Sells Eesti ohutus-, keskkonna- ja kvaliteediüksuse juht

Mis on see paljuräägitud ISO 45001 sertifikaat ja kuidas see mõjutab ettevõtte tegevusi?

ISO 45001 on rahvusvaheline standard, mis kinnitab meie pühendumist rahvusvaheliste töötervishoiu ja -ohutuse kõrgeimatele standarditele. See sertifikaat, mille auditeerimine toimub igal aastal väliste audiitorite poolt, on tõestus meie järjepidevast tööst tööohutuse nimel. See annab kindlustunde nii meile, kui ka meie tarnijatele ja alltöövõtjatele, näidates, et Ragn-Sells on tõeliselt pühendunud ohutuse tagamisele igas meie töökeskkonnas. ISO 45001 sertifikaat pole pelgalt tunnustus – see on meie lubadus hoida Ragn-Sellsis ohutus alati esikohal.

2022. aastal käivitas Ragn-Sells Eestis ImproveRS süsteemi. Mida see endast kujutab ja kuidas on see tööõnnetusi ja ohuolukordasid mõjutanud?

Üldlevinud teave on, et mida mõõdad, seda saad ka muuta. ImproveRS on meie digitaalne tööriist, kus töötajad registreerivad kõik ohuolukorrad ja õnnetused. Registreerides ja analüüsides selliseid juhtumeid, saame mõista, mida, miks ja kui tihti sarnaseid olukordi juhtub, mis võimaldab meil reageerida tõhusalt ja süsteemselt. Kuigi me ei pruugi olla võimelised ennetama kõiki õnnetusi – näiteks ei tea me kui inimene paneb pakendijäätmete hulka patareisid, mille tulemusel võib tekkida isesüttimine – on ImproveRS andnud meile käitumisjuhised, et miinimumini viia juba juhtunud õnnetuse kahjud.

Lisaks on ImproveRS koht, kus iga meie töötaja saab esitada oma parendusettepanekuid. Iga ettepanek on hinnaline ja aitab meil parandada ohutust ja efektiivsust. ImproveRS näol pole tegemist lihtsalt süsteemiga, vaid see on meie tööriist ohutuma tuleviku loomiseks. Ühtse andmebaasi kasutusele võtmine on kindlasti aidanud paremini juhtumeid lahendada ja nende protsesse jälgida.

Palun selgita jätkusuutlikkuse raportis väljatoodud tulemusnäitajaid LTIF ja TRIF. Mis need on ja miks neid jälgitakse?

Tulemusnäitajad LTIF (Lost Time Injury Frequency ehk töövõimetuspäevadega tööõnnetuste koefitsient töötundidest) ja TRIF (Total Recordable Injury Frequency ehk kõikide registreeritud tööõnnetuste koefitsient töötundidest) on olulised näitajad, mida kasutavad eelkõige rahvusvahelised ettevõtted, et saada ülevaade töökeskkonna ohutusest eri riikides. Kõik tööõnnetused – alates väikestest vahejuhtumitest, mis nõuavad esmaabi, kuni suurte õnnetusteni, mis põhjustavad töötajate töölt puudumise – registreeritakse meie ImrpoveRS andmebaasis. Need kaks näitajat on justkui tööohutuse kompass, mis aitab meil näha, kus me oleme ja kuhu peaksime liikuma.

Õnnetusjuhtumid ei ole mitte ainult traagilised, vaid ka kulukad, nii inimeludele kui ettevõtetele. Seetõttu toimubki iga tööõnnetuse uurimine ülima täpsusega, et saada infot järgmiste võimalike tööõnnetuste ennetamiseks. Mõõdetavate eesmärkide jälgimine aitab meil paremini juhtida riske, hinnata eesmärkide edusamme või puudujääke, teha teadlikke otsuseid töökeskkonna parendamiseks ja tööõnnetuste vähendamiseks ning tõsta üldist töötajate heaolu. Meie eesmärk on luua töökoht, kus töötaja saab keskenduda oma tööle ega pea muretsema oma ohutuse pärast.

Meie eesmärk on luua töökoht, kus töötaja saab keskenduda oma tööle ega pea muretsema oma ohutuse pärast.

Kas sul on tuua mõni eriti hea näide, kus Ragn-Sellsi tööohutuskultuur on aidanud vältida potentsiaalselt ohtlikku olukorda?

Usun, et absoluutselt iga tehtud ettepanek või mittevastavus on hoidnud ära potentsiaalselt ohtliku olukorra. Ohutuskultuur algab juhtidest, kuid see hõlmab ka kõiki meie töötajaid – alates ettevalmistustest, nagu sobivate tööriiete ja -jalanõude valik, kuni igapäevaste töörutiinide ja töö lõpetamiseni. Julgustame kõiki oma töötajaid olema alati julged, valvsad ja hoolivad. Alati saab pakkuda abi, et „Teeme seda koos.“ (näiteks redeli kasutamisel) või „Mine vaheta need uute vastu.“ (näiteks torkekindad, sest olemasolevad on juba väga kulunud). Kolleegi tugi ja hoolime on üks ohutuskultuuri alussammastest.

Võtkem näiteks ühe hiljutise juhtumi, kus meie praktikant tegi käitluses koos juhendajaga fotosid ja need laeti üles ettevõtte sisekommunikatsioonikanalisse. Praktikandil olid jalas kerged riidest jalanõud, kuigi reeglid nõuavad tugevate turvajalanõude kandmist. Nende ilusate piltide all oli muljetavaldav lugeda, et üks kolleegidest seda märkas ja palus viisakalt, et järgmisel korral oleksid jalas turvajalanõud. See on näide, kuidas ohutuskultuur töötab – kui midagi jääb inimlikult märkamata, siis on alati keegi, kes aitab meelde tuletada. See lugu annab meile olulise õppetunni: hoolivus ja tähelepanelikkus teevad töökoha ohutuks.

See on näide, kuidas ohutuskultuur töötab – kui midagi jääb inimlikult märkamata, siis on alati keegi, kes aitab meelde tuletada. See lugu annab meile olulise õppetunni: hoolivus ja tähelepanelikkus teevad töökoha ohutuks.

Kuidas Ragn-Sells tagab, et kõik töötajad tunnevad end riskidest teatades mugavalt, sh delikaatsemates olukordades?

Siin on väga oluline roll juhtidel, kes loovad oma tiimis usaldusliku ja avatud õhkkonna ning ka tippjuhtkonnal, kelle sõnum töötajatele on väga oluline: palun ärge võtke riske. Kui töötajad tunnevad mingil põhjusel, et nad ei saa mõnel teemal oma otsese juhiga rääkida, julgustame neid pöörduma enda juhi juhi, personalijuhi või tööohutusüksuse poole. Kõik kontaktid on kõikidele töötajatele kättesaadavad ning kui töötaja soovib, saab ta tagasiside andmisel jääda ka anonüümseks. Meie jaoks on oluline luua ettevõttes usalduslik õhkkond, kus igaühe hääl loeb ja kus eesmärk pole vigade eest kedagi karistada, vaid näha neid õppimisvõimalustena. See on Ragn-Sellsi organisatsioonikultuuri tuum.

Meile on oluline luua ettevõttes usalduslik õhkkond, kus igaühe hääl loeb ja kus eesmärk pole vigade eest kedagi karistada, vaid näha neid õppimisvõimalustena. See on Ragn-Sellsi organisatsioonikultuuri tuum.

Millised põnevad plaanid ootavad Ragn-Sellsi ohutusvaldkonda 2023. ja 2024. aastal veel ees?

Üks suuremaid uuendusi saab olema e-õppe ohutusprogrammi kasutuselevõtt. See interaktiivne ja kaasahaarav viis õppimiseks suurendab töötajate mõistmist ja tõstab ohutusteadlikkust. Teiseks on oluline edasiminek tööriiete ja isikukaitsevahendite portaali kasutuselevõtt, mis võimaldab meil paremini jälgida, et kõigil töötajatel oleks olemas vajalikud isikukaitsevahendid ja pidada nende üle nõuetekohaselt arvestust.

Lisaks paneme suurt rõhku erinevatele kampaaniatele ja hetkel ongi käimas kampaania kõige jätkusuutlikuma ja ohutuma töökeskkonna leidmiseks. Kui talvel kutsusime üles samme lugema ja märtsis keskendusime naiste tervisele, siis sügisel on kindlasti tulemas veel meeste tervisele suunatud kampaania, sealt edasi tööohutuse nädal, vaimse tervise kuu, kus tutvustame täpsemalt tööpsühholoogi „Võõras Sõber“ teenust ja mitmeid teisi teadlikkust ja tervist edendavaid väljakutseid.

Põnev aeg on ees, sest me muudame Ragn-Sellsi mitte ainult ohutumaks, vaid ka tervemaks ja jätkusuutlikumaks kohaks! Kõik need uuendused toovad meie töötajatele reaalseid eeliseid, aidates neil mitte ainult ohutumalt töötada, vaid ka paremini mõista, kuidas hoida end terve ja aktiivsena.

Vaike Adamson, Ragn-Sells Eesti ohutus-, keskkonna- ja kvaliteediüksuse juht
Kategooriad: Muu

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga