SDG Ragn-Sells

Millised on 17 ülemaailmset eesmärki aastaks 2030 ja kuidas Ragn-Sells neisse panustab

2015. aastal võtsid ÜRO liikmesriigid vastu Agenda 2030 tegevuskava, milles on välja toodud 17 üleilmset kestliku arengu eesmärki (SDG ehk Sustainable Development Goals). Need puudutavad nii majanduslikku, sotsiaalset kui ka keskkondlikku sfääri. Tegevuskava eesmärk on vähendada vaesust, ebaõiglust ja ebavõrdsust ning lahendada kliimakriis 2030. aastaks. Sellesse töösse on kaasatud kõik maailma riigid ja eesmärkide saavutamine eeldab valitsuste, erasektori ja kodanike vahelist tihedat koostööd.

Ragn-Sells panustab fokuseeritult nelja eesmärgi täitumisse

Ragn-Sellsi eesmärk on 2030. aastaks olla kliimapositiivne ettevõte, mis tähendab, et meie tegevuse kasu ületab keskkonnale tekitatava kahju. Selle eesmärgi teostumise nimel oleme viimastel aastatel teinud suurt tööd enda teenuste arendamisega, viies need kõik üle ringmajandust toetavatele lahendustele. Kuigi Ragn-Sells panustab erinevatel viisidel kõikidesse üleilmsetesse eesmärkidesse, oleme oma põhitegevuse sidunud eesotsas nelja eesmärgiga.

SDG 9. Aitame vähendada jäätmete teket ning muuta need innovaatiliste lahenduste abil uuteks ressurssideks. Oleme välja töötanud Euroopa suurima ringmajandusprojekti OSA ning Ash2Salt ja Ash2Phos tehnoloogiad. Lisaks saadame ringlusse mitmeid teisi olme- ja ehitusmaterjale.

SDG 12. Jäätmevoo vähendamise ja väärindamise ning jäätmete ressursidena tootmisahelasse tagasi suunamisega aitame vähendada meie planeedi taastumatute ressursside ammutamist.

SDG 13. Koolitame oma kliente jäätmete kliimamõju küsimustes ning aitame neil liikuda väiksema CO2 heite suunas.

SDG 17. Koostöö ja partnerlus on meie ainus edasiviiv tee ringmajanduse poole ja üks planeedi ressursside hoidmise eeldusi. Ragn-Sellsis teeme tihedat koostööd nii valitsuse kui erasektoriga, püüdes välja töötada parimaid võimalikke seadusi ja jätkusuutlikkust toetavaid lahendusi.

ÜRO on valinud Ragn-Sellsi üheks eeskujuks, näitamaks, kuidas innovatsioon aitab saavutada üleilmseid eesmärke

ÜRO ja ÜRO Majanduskomisjon on korduvalt Ragn-Sellsi innovatsioone nagu Ash2Phos, Ash2Salt, Project Nitrogen jt toonud välja heade näidetena, kuidas innovaatilised ideed aitavad teostada üleilmseid eesmärke. Näiteks Ash2Phos on patenteeritud tehnoloogia, mille abil oleme võimelised eraldama reomudadest fosfori ning suunama selle tagasi põllumajandusse.

Fosfor on taimedele sama vajalik kui päike ja vesi

Fosfor on tänaseks liigitatud üheks kriitilise tähtsusega tooraineks 27est, mis tähendab, et see on majandusliku jätkusuutlikkuse üks olulisemaid tooraineid. Fosfori peamine kasutuskoht on põllumajandus ning see on taimedele kasvamiseks sama oluline kui päike ja vesi. Paraku, iga kord kui me võtame maa seest taime, võtame ühes sellega ka fosfori. Sealt jõuab fosfor edasi toidulauale ning seejärel reovetesse.

Niisiis keskendub Ash2Phos tehnoloogia reoveemudades sisalduva fosfori eraldamisele ja selle suunamisele tagasi ringlusse.  See tehnoloogia toetab SDG eesmärgi number 2, kaotada 2030. aastaks nälg kogu maailmas, saavutamist. Juhul, kui põllumajandusel jääb saamata fosfor, vähenevad kogu elanikkonna toiduvarud enam kui poole võrra.

Kategooriad: Muu

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.