Ragn-Sells investeerib põlevkivituhkade ringlussevõtu uurimisse miljon eurot

Kiirelt muutuvast majandusolukorrast hoolimata jätkab Ragn-Sells planeeritud investeeringutega. Järgmise aasta jooksul panustame miljoni euroga põlevkivituhkade käitlemiseks vajaliku tehnoloogiate teadusuuringuid.

Oleme asunud uurima põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimalusi. Katsetamisel olev uus tehnoloogia aitab lahendada ühte Eesti põlevkivienergia väljakutsetest – mida teha tootmise kõrvaltoote ehk koldetuhaga?

Täna valmib ligi 85% Eestis toodetud energiast põlevkivist. Selle käigus tekib suur hulk kõrvalsaadust nagu näiteks koldetuhk, mida praegu enamjaolt ladustatakse. Samas näitavad Ragn-Sellsi poolt läbiviidud teadusuuringud, et põlevkivituhka saaks teiste tööstuste tarvis senisest rohkem toormaterjalina kasutada ning taas ringlusse suunata. Uued tehnoloogiad loovad võimaluse põlevkivituhka senisest rohkem väärindada ning seeläbi nende hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada.

„Põlevkivi tuhad on energiatootmise jääk ehk need loodusest välja kaevatud ressursid, millele tänaseks ei ole veel head väljundit leitud. Meie eesmärk on leida teadlastega koos lahendus, kuidas neid ressursse saaks väärindada.

Ringmajanduse üks peamisi põhimõtteid on see, et kui me midagi loodusest võtame, siis tuleb see maksimaalselt ära kasutada. Täna juba teame, et põlevkivi tuhkasid saab ringlusse võtta ja hetkel otsime selleks parimat tehnoloogiat,“ ütles Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna.

Laboritingimustes oleme projektiga jõunud väga potentsiaalikate lahendusteni, mis lubavad järeldada, et põlevkivi koldetuhast saab välja võtta toorainet, mida on võimalik taaskasutada materjalitööstuses. Katsetamisel olev uus tehnoloogia aitaks vähendada Eesti energiatööstuse ökoloogilist jalajälge. Lisaks saaks sellest teiste tööstuste jaoks toorainet, mida seni Eesti pole eksportinud ja mis omakorda säästaks täiendavate loodusressursside kaevandamist.

Ragn-Sellsi juhitud ning TalTechi ja Tartu ülikooli teadlastega läbiviidavate käitlustehnoloogia uuringute perioodiks on planeeritud 1 aasta.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga