Mida tähendavad ohusümbolid pakenditel?

Oleme nii mõneltki kliendikirja lugejalt saanud tagasisidet küsimusega, mida tähendavad erinevad sümbolid pakenditel? Võtame sel korral ette kõige suuremat tähelepanu vajavad ohusümbolid.

plahvatusohtlik
PLAHVATUSOHTLIK
Plahvatusohtlik, võib kuuma või päikese käes plahvatada.

ohusümbol_tuleohtlik
TULEOHTLIK
Kergesti süttiv, ei tohi hoida lahtise tule, kuuma või sädemete läheduses. Mõned sellise märgiga toodete (näiteks aerosoolid, lakid, lahustid jne.) gaasid võivad iseeneslikult süttida kokkupuutel veega.

ohusumbol_soovitav
SÖÖVITAV / KORRODEERUV
Söövitava toimega, ohtlik nahale, kuid eriti ettevaatlik peab olema, et sellist märki kandev aine ei satuks silma. Tihti on sellised ained kahjulikud ka metallpindadele, sest võivad need korrodeeruma panna.

ohusümbol_eriti_tuleohtlik
ERITI TULEOHTLIK
See märk näitab, et toode võib põleda isegi ilma õhuta. Selliste toodete puhul on väga oluline jälgida, et need ei asuks otsese päisekesevalguse käes või küttekollete lähedal. Suvise ehituse puhul on paslik meelde tuletada, et selliseid aineid ei tohi hoida ka metallilõikurite lähedal, sest viimasest lenduvad sädemed võivad pakendi sisu kergesti süüdata.

ohusümbol_hingamisteed
VÄLDI SISSEHINGAMIST
Aine sissehingamine või allaneelamine võib hingamisteedele ja siseelunditele põhjustada tugevaid ja pöördumatuid kahjustusi. Lisaks väldi aine kokkupuudet nahaga.

keskkonnaohtlik
KESKKONNAOHTLIK
Märk viitab sellele, et ainet ei tohi mingil juhul kallata maha ega veekogusse, sest sel on keskkonda kahjustav mõju.

kokkupressitud

TOODE ON SURVE ALL
Sellist märki kohtab harvem, kuid tegu on hoiatusega. Märk hoiatab, et toode on rõhu all ning sellest väljuv gaas võib olla väga külm ja kahjustada nahka. Sellise märgiga tooteid tuleb hoida eemal otsesest päikesevalgusest või tulest.

image6

ELUOHTLIK
Tegu on väga mürgise ainega, mille sissehingamine või allaneelamine võib põhjustada eluohtliku seisundi isegi väikeste kogusete puhul. Lisaks väldi aine kokkupuudet nahaga.

arritav

ÄRRITAVA TOIMEGA
Kodukeemia pakenditel üsna tavapärane märk, mis viitab, et aine võib kokkupuutel nahaga tekitada ärritust, punetust või sügelust. Sellise märgiga tooted võivad tekitada ka osoonikahjustusi.


Kas ohtlike jäätmete pakendeid võib visata olmeprügisse?
Kui ohtlike jäätmete pakendid sisaldavad veel ohtlikku ainet, ei tohi pakendit kindlasti visata prügikonteinerisse, sest on suur oht, et need lähevad katki või hakkavad lekkima ning siis satuvad ohtlikud ained keskkonda. Nagu eelnevalt teada saite, on mitme aine puhul hoiatus ka isesüttimisele, mis tähendab, et aine kokkupuutel vee või õhuga võib tekkida tulekahju. Selliste märkidega pakendid tuleb viia jäätmejaama ja need käideldakse olmejäätmetest eraldi.

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga