Agu Remmelg Ragn-Sellsi ärijuht

Agu Remmelg: Jäätmeseadus ja “Napoli prügiuputused” Tallinnas

 

Agu Remmelg Ragn-Sellsi ärijuhtMõne aasta taguse Napoli prügiuputusega sarnane olukord Põhja-Tallinnas on tõstnud elanikkonna jäätmemajanduse korralduse teemad ajalehtede ja portaalide esikülgedele. Praegu võib täie kindlusega väita, et olemasolev korraldatud jäätmeveo süsteem vajab arendamist ja seadus parandamist. Eesti jäätmekäitlejate liit on tulnud välja omapoolsete ettepanekutega süsteemi parandamiseks ja elanikule ning ettevõtjale parema teeninduse kindlustamiseks.

 

 

Praeguse seaduse kitsaskohad

Hetkel kehtiva Jäätmeseaduse olmejäätmete kogumist reguleerivad pügalad tekitavad 3 põhilist probleemi:

 • Jäätmevaldajal ei ole võimalik ise otsustada teenindaja valiku üle kui teenus ei vasta ootustele . Samuti liidetakse elanikkonna jäätmete kogumise lahendusega ettevõtted, kelle tegelikud vajadused erinevad oluliselt kodumajapidamise omadest.

 

 • Seadus lubab omavalitsusel teenust vahendades kehtestada hinnad otsustuskorras, mis Põhja-Tallinna näitel tähendab kuni 57% vahendasu või varjatud maksu linnakassase ilma sisulist lisaväärtust pakkumata.

 

 • Kuni 5 aastaks korraldatavad konkursid jäätmeveo õiguse andmiseks sulevad turu uutele tulijatele, mille tulemusena on turul tegutsevate jäätmevedajate arv vähenenud 2005 aasta 18 tegijalt tänase päeva 3-le.

 

Allakirjutanu arvates ongi nüüd tagumine aeg võtta malli Põhjamaade parimatest näidetest, puhastada Jäätmeseadus ajale jalgu jäänud paragrahvidest ja luua uus regulatsioon, mis vastab paremini elanike ja ettevõtete ootustele.

 

Hea eeskuju põhjanaabrite juurest 

Soomes on näiteks ettevõtted vabastatud korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohustusest ja seadusega on kehtestatud võimalus olmejäätmete veo korraldamiseks täieliku vabaturu tingimustes.

Viimasega on eriti rahul elanikud ise, 2011 aastal Innolink Research Oy poolt läbi viidud küsitluse tulemusena soovib vabaturu tingimuste jätkumist 80% süsteemiga liitunud elanikest. Uuring näitas ka, et vabaturu hinnatasemed on sarnased korraldatud veo hindadega, kuid jäätmete valikkogumislahendusi pakutakse avatud konkurentsi tingimustes rohkem.

Rootsi Keskkonnaministeerium kavandab aga seadusemuudatust, mis võimaldaks avada suurjäätmete kogumisturu riiklikult väljastatud tegevusloaga vedajatele, et soodustada taaskasutamist ja vähendada jäätmete põletamisele suunamist kohaliku omavalitsuse masspõletustehastesse. Arvatakse ka, et selline lahendus soodustab konkurentsi arengut ja turule saavad siseneda ka väiksemad jäätmekäitlejad.

 

Ka Eestis on aeg muutusteks küps

Eesti Jäätmekäitlejate Liit on pakkunud välja jäätmeseaduse muudatused, mis on Rootsi ideede ja Soome kogemuste kombinatsioon. Nimelt pannakse ette vabastada ettevõtted olmejäätmete kogumise süsteemiga liitumise kohustusest ja kehtestada kohaliku omavalitsuse tegevuslubade süsteem, mis avaks turu kõigile tegevusluba omavatele jäätmevedajatele.

Uue süsteemi kohaselt jääb kehtima jäätmeveoga liitumise kohustus, kuid kodanikul on võimalik valida teenindaja kõigi tegevusluba omavate jäätmevedajate vahelt. Kohalik omavalitsus ei tohi piirata väljaantavate tegevuslubade arvu. Samas tegevusluba omavad jäätmevedajad on kohustatud teenindama kõiki piirkonna elanikke piirkonnas kehtiva hinnakirja alusel. Teenindamisest keeldumine ei ole lubatud.

Uus süsteem tähendab seda, et taaskord saaks kliendist kuningas ja jäätmevedajad ei peaks pingutama mitte ainult turule pääsemise vaid turul püsimise pärast. See ongi oluline eeltingimus järjest parema teeninduse tagamisel. Lõpetuseks võib öelda, et 2013 on kohalike valimiste aasta ja tahaks väga loota, et kodaniku jaoks paremate lahenduste seadustamine on ka meie poliitikute jaoks väga kuum teema.

Agu Remmelg
Ragn-Sells AS ärijuht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategooriad: Muu

10 Kommentaari

 1. Olen väga rahul RagnSells AS jäätmeveoga nii hinna, kui korra suhtes.
  Ootan hirmuga Tallinna Linnavalitsuse ümberkorralduste jõudmist
  Nõmmele. – Ei saa aru miks peaks lõhkuma hästitoimivat süsteemi?

  Teist lugupidav klient

  Uno Einmann

 2. Ootan põnevusega millal see seadus vastu võetakse et klient on jälle kuningas ja oleksin esimesi kes loobuks lepingust ja koostööst RagnSellsiga!!

 3. Kuna Ragn-Sells ei võitnud prügihanget, on Remmelgal nüüd häda majas ja vaja seadused ringi teha, et uuesti rahapaja manu pääseda?

  Oli ju selge, et Ekovir esimestel kuudel uue vedajana kõike samamoodi teha ei saa. Kui sama jama mõne kuu pärast kestab, on põhjust vinguda. Aga Linn on ka otse välja öelnud, et kui Ekovir jätkuvalt hakkama ei saa, lõpetatakse leping.
  Meedias pole küll olnud kurtmist, et hind tõusnud oleks. Prügiuputust ka pole. Milleks kärada?

 4. Tere,

  On huvitav lugeda, et planeeritakse järjekordset “revolutsiooni” jäätmekäitluses.
  Kas aga saab olukorda, kus :
  1.tööstus ja kaubandus pakivad kõik pakutavad kaubad järjest enam “prügisse”,
  2.linnaosa väljastab jäätmevedajatele tegevuslubasid vabaturu reeglite põhiselt,
  2.linnaosa kehtestab jäätmeveo hinna?,
  3.linnaosa kehtestab jäätmete tekitamise/äraveo rütmi,
  4.jäätmeid kasutavad/kokkuostvad ettevõtted toodavad jäätmetest sooja/elektrit,
  5. linnaelanik/prügivaldaja maksab kinni kõik kulud!
  Ehk lühidalt. Jäätmevaldaja peab näiteks igal neljapäeval tühjendatava prügikonteineri tühjendamise eest maksma sama summa, oli siis konteiner tühi või täis. Jäätmekorraldaja määrab konteineri äraveo hinna tõenäoliselt konteineri nn. “keskmise” kaalu järgi, jäätmevedaja aga müüb jäätmete kaalu.
  Kokkuvõttes tähendab see seda, et jäätmekäitluse vabaturg ei jõua kuidagi jäätmevaldajani. Viimane on jäetud täielikult ilma sõnaõiguseta.
  Minu äranägemist mööda näeks jäätmekäitluse vabaturg välja järgmiselt:
  1.jäätmetekitaja/valdaja ostab või rendib temale sobivad konteinerid,
  2.konteineri täitumisel paneb jäätmevaldaja internetti äraveo tellimuse, mille saab soodsaima pakkumise teinud vedaja,
  3.vedajad korjavad allapakkumisega hangitud tellimused kokku ning planeerivad vajalikud marsruudid,
  4.omavalitsus saab netipõhise võimaluse jäätmeveo teenuse faktilise kasutamise kohta.
  Sellise süsteemi kasutamisel pääseks ka prügimajanduse peategelane, prügitekitaja/valdaja lavale.
  Lugupidamisega
  Einari Pals

 5. Oi kui ilus jutt. Kas nüüd on juba siis ostetud seadusega nii palju alusetult raha saadud, et võib rääkida seaduse muutmisest? Või on tõesti keegi kandadele astunud ja rahaäri hakkab kokku kuivama?
  Siiani ei ole jäätmete haldajal muud õigust kui kohustus õigeks ajaks õige kogus jäätmeid tekitada. Ja kui ei tekita, siis on kohustus ikkagi maksta.
  See ongi kõik. Kahjuks.
  Jäätmeveoga tegelev ettevõte aga saab topelt tulu ning tasuta jäätmed, mida müües saab veel tulu.
  Seepärast see seadus ostetigi ja kõik võimalikud konkurendid söödi turult välja.
  Kas peaksin nüüd kedagi tänama selle eest?

 6. Ei saa tõesti aru, mik on vja hästitoimivat süsteemi lõhkuda. Olen ragnSEllsi teenusega ülimalt rahul.

 7. Seadusemuudatus on teretulnud, sest Pärnus täismonopoli omava Ragn-Sells
  ei pea klienti mitte kellekski ja oma ebakvaliteetses töös süüdistab ainult klienti. Samuti oleks mõistlik konteinerit tühjendada siis, kui see täis saab, mitte vedajale mugava graafiku järgi, mis ei arvesta vähimalgi määral tarbija soovidega!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga